vásárlási tanácsoküzleteinkkapcsolat K E R E S É S belépésgyik/súgó

ÜZLETI SZABÁLYZAT

  Általános rész / Megrendelés / Szerződés | Elállási/Felmondási jog | Panaszügyintézés és jogérvényesítés | Adatvédelmi szabályzat | Jótállás, szavatosság | Rendelés, áru átvétele | Vevőszolgálat | Fizetési módok | Szállítási feltételek - határidő és díj | Üzemeltető / Tárhelyszolgáltató adatai

Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen az alábbi tájékoztatót, mielőtt böngészne vagy vásárolna a webáruházban! 

Azzal, hogy belépett a www.neobaby.hu oldalakra, elfogadja a Jogi nyilatkozatban és az Adatvédelmi szabályzatban leírt feltételeket. A www.neobaby.hu oldalon található tartalom, információs oldalak, fotók, leírások, grafikák, a NEOBABY üzemeltetőjének kizárólagos szellemi tulajdonát képzik. Neobaby webáruházunkban mindenki vásárolhat, aki helyesen kitölti az adatlapot, és elfogadja jelen üzletszabályzatunkat.

Az NEOBABY mindent megtesz, hogy az oldalon megjelenő színek megfeleljenek a valóságnak. Ezen erőfeszítések ellenére az adott esetben látható színek eltérhetnek a valóságtól, mivel azok nagymértékben függnek a felhasználó által használt monitortól, illetve annak beállításától. NEOBABY az ebből eredő károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

A vásárolt áruk jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg részletesen. Az oldalon megjelenő árak Forintban értendőek és kizárólag a Magyar Köztársaság területén érvényesek. Az árak az Általános Forgalmi Adót (ÁFÁ-t) tartalmazzák. Fenntartjuk a hibák, elírások vagy elhagyások előzetes figyelmeztetés nélküli kijavításának jogát (még a rendelés elküldése után is).

A NEOBABY jogosult az oldalán keresztül megrendelt termékek számának korlátozására.

A NEOBABY jogosult a termékre vonatkozó megrendelés visszautasítására illetve törlésére 2 munkanapon belül még akkor is, ha a termék megrendelése visszaigazolásra került.

A neobaby.hu-n feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, a honlap tulajdonosának részéről nem minősül nyilvános ajánlattételnek!

Megrendelés / Szerződéskötés

A megrendelés, írásban kötött szerződésnek minősül. A NEOBABY ezt a megrendelést iktatja, mely szükség esetén hozzáférhető.

A szerződéskötés nyelve minden esetben MAGYAR.

A megrendelésnek (e-mailnek) tartalmaznia kell a vásárló megadott adatait, a forgalmazó nevét, a termék/szolgáltatás megnevezését, a vásárolt/igényelt mennyiséget, színt és egyéb lényeges információt, amely a termék/szolgáltatás azonosításához szükséges.

Ha Felhasználó nem a megadott határidőn belül vagy módon mondja le a megrendelést, akkor minden, a rendeléssel kapcsolatos költséget köteles megtéríteni.

A termékek forgalmazója a termékek, és javak tulajdonjogát fenntartja a termékek és javak vételárának kiegyenlítéséig. A vételár illetve díj kiegyenlítésekor a tulajdonjog, ill. a jogosultság átszáll a vevőre.

A NEOBABY az általa üzemeltetett internetes szakáruházban fenntartja magának a jogot, hogy szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt, valamint hogy a weboldalt előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse, illetve megszüntesse.

Az általa üzemeltetett internetes szakáruház vásárlási feltételeit és szabályait szabadon módosíthatja. Ez a változás azonban nem érintheti a már megrendelt áruk árát, illetve a már megrendelt áruk szállítására vonatkozó határidőt.

A szerződéskötés lépései / A rendelés menete:

A megvásárolni kívánt termék/termékek adatlapján kattintson a kosár ikonra ill. a 'kosárba' feliratú linkre, így a termék bekerül a kosárba. A bal felső részen található 'Kosár-Kassza' linkre kattintva léphet tovább a megrendeléshez. Itt a kosár tartalmának ellenőrzése majd a rendelési adatok megadása után adhatja le megrendelését.

Adatbevitel, adatbeviteli hibák javításának lehetőségei:

Darabszám módosításához ill. a termék kosárból való törléséhez kattintson a legördülő menüre majd válassza a megfelelő darab értéket ill. a törlést. Válassza ki a megfelelő fizetési módot Töltse ki a szállítási, kapcsolatfelvételi (szükség esetén számlázási) adatokat.

Ha minden szükséges mezőt kitöltött nyomja meg a 'TOVÁBB A KASSZÁHOZ' gombot.

Itt ellenőrízze megrendelése részleteit. Ha mindent rendben talál nyomja meg a 'Rendben, VÁSÁRLÁS' gombot.

Ha valamit javítani kíván válassza a jobb felső sarokban a 'vissza, módosítás' gombot.

... vissza a tartalomhoz ...

Elállási/Felmondási jog 

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján:

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő az

a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: 'a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le';
b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: 'attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.';
c) több termék szolgáltatásakor: 'attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi.';
d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: 'amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.';
e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: 'attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.'

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: (elektronikusan: info@neobaby.hu vagy írásban: Neobaby Babafelszerelési Szakáruház 7200 Dombóvár, Dombó Pál u. 18.). Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Nyilatkozat-minta elálláshoz:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Címzett: Neobaby Babafelszerelési Szakáruház

Cím: 7200 Dombóvár, Dombó Pál u. 18.

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
(megrendelés azonosító vagy számlaszám)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük visza):

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Az átvett terméket Ön köteles számunkra indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni, lehetőleg eredeti állapotban, minden dokumentációval amely Önnek átadásra került. A terméket az eredeti állapotban, címkékkel, károsodás és használatra utaló jelek nélkül kell visszajuttatni.

A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön felel a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolja. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

A Vásárlót megillető elállási és felmondási jog alól kivételek:

- a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
- olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
- olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
- olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
- hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
- nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
- lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozása fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.

... vissza a tartalomhoz ...

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Cím: Neobaby Babafelszerelési Szakáruház 7200 Dombóvár, Dombó Pál u. 18.; Neobaby Babafelszerelési Szakáruház 7100 Szekszárd, Dienes Valéria utca 22
Telefon: 30/9931-248
E-mail: info@neobaby.hu

Fogyasztóvédelmi hatóság:

Ha a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz.

Békéltető Testület:

Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület:
Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületek listája itt érhető el.

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el.

... vissza a tartalomhoz ...

Adatvédelmi szabályzat 

Kijelentjük, hogy a megadott adatokat bizalmasan kezeljük, azokat harmadik személy részére nem adjuk ki, csakis és kizárólag a megrendelések ill. szállítások lebonyolításához valamint nyilvántartásunkhoz használjuk fel.

Az neobaby.hu áruházban a vásárlás nem regisztrációhoz kötött, megrendelés teljesítése érdekében személyes adatok megadása szükséges. A Felhasználó a megrendelés elküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az neobaby.hu a megadott személyes adatokat a jelen szabályzatban meghatározott módon kezelje. A kezelés alatt az üzemeltető az adatok összegyűjtését, rendszerezését és tárolását érti. Azokat semmilyen körülmények között nem módosítja, és nem hozza nyilvánosságra. Az neobaby.hu, mint a megrendelők adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésére bocsátott adatok kezelésénél, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak. A személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös gondot fordít az 1992. évi LXIII.Tv. Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására. Az neobaby.hu üzemeltetője számára kiemelt fontosságú a rendelkezésére bocsátott személyes adatok védelme. Ennek megfelelően az neobaby.hu elkötelezi magát, hogy a Vásárlók adatait a mindenkori hatályos jogszabályi előírásokat betartva kezeli, és ez által hozzájárul a biztonságos internetes vásárlás lehetőségének megteremtéséhez. A megrendelések teljesítéséhez szükséges, alvállalkozók részére történő adatszolgáltatást leszámítva, az neobaby.hu az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. Az alvállalkozók az neobaby.hu által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni. Az adatvédelmi törvény (1995. évi CXIX. Tv.) értelmében tájékoztatjuk, hogy személyes adatait az neobaby.hu csak a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges tevékenységéhez használja fel. A webáruház üzemeltetője kijelenti, hogy a Felhasználók által megadott minden adatot, bizalmas információt, tényt bizalmasan kezel. A Felhasználói adatokba kizárólag a neobaby.hu üzemeltetőjének erre jogosított munkatársai tekinthetnek bele. A Felhasználókról tárolt személyes adatokat (beleértve az e-mail címet is) az üzemeltető harmadik fél számára nem szolgáltatja ki. Kivételt képez ez alól, hogy Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait a webáruházban történő vásárlás teljesítéséhez szállító partnerei számára átadja. A Szolgáltató mindent elkövet az adatok biztonságos őrzésére, de nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén. Bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az neobaby.hu üzemeltetőjét (Be. 71. §). Ez esetben az neobaby.hu üzemeltetője a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Felhasználó bármikor kérheti a rá vonatkozó személyes adatok törlését. Az erre irányuló igényét az info@neobaby.hu e-mail címre e-mail küldésével teheti meg. Az adatok az e-mail beérkezését követő munkanapon törlésre kerülnek. Amennyiben a Felhasználó kérése ellenére nem kerülnek törlésre a személyes adatok, úgy joga van a Felhasználónak bírósághoz fordulni. Az neobaby.hu üzemeltetője tájékoztatja Felhasználóit, hogy az ún. kliens oldali Cookie-technológiát egyáltalán nem alkalmazza.

... vissza a tartalomhoz ...

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás 

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Jótállási jogok

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a 'Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok' pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

Érvényesítési határidő

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

 • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

Kivételek

A 'Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok' pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ezen termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kgnál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli cserteigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

... vissza a tartalomhoz ...

Rendelés és az áru átvétele 

Az áru átvételekor a vevő köteles az általa megrendelt árut ellenőrizni. Az áru átvételét követően kizárólag gyártásból származó hibákra vonatkozó reklamációkat áll módunkban elfogadni.

Az oldalakon előforduló sajtóhibákért, elírásokért, téves árakért felelősséget nem vállalunk, ezért arra kérünk mindenkit, hogy a pontos árakról telefonon, vagy email-ben minden esetben érdeklődjön.

Ha a választott termék raktáron van, és azonnal szállítható, vagy átvehető, és ezt visszaigazolásunkban fel is tűntetjük, akkor létrejön a szerződés a vevő és az eladó között. A rendelést a lehető legrövidebb idő alatt teljesítjük. A megrendelt termékekről email-ben irásos visszaigazolást küldünk Visszaigazolásunk tartalmazza a várható szállítási határidőt. A vevő elfogadja az üzletszabályzatunkat, mint szerződési feltételeket, ettől kezdve végleges a megrendelés. Vitás esetben Polgári Törvénykönyv idevonatkozó részei irányadók.

Az áru átvételének lehetőségei 

Kiszállítás: - DPD utánvéttel.

Személyes áruátvétel üzleteinkben, nyitvatartási időben.

FIGYELEM! - Az üzleteink kínálata eltérő! Ezért FONTOS, hogy minden esetben érdeklődjön telefonon a kiválasztott termék elérhetőségéről az adott üzletben!

... vissza a tartalomhoz ...

Vevőszolgálat: - Pfeiffer Zoltán - tel.: 30/9931-248 

... vissza a tartalomhoz ...

Fizetési módok: 

Alapesetben Utánvéttel:
Átvételkor (utánvét a futárnak, vagy a postásnak fizetendő). A megrendelt termék, valamint a kiszállítás költsége csomagküldő szolgáltatás igénybevétele esetén a termék kiszállításakor, átvételkor kerül megfizetésre készpénzben a futárnak a csomag átadásával egy időben.

Banki átutalással:
A megrendelt termék, valamint a hozzá tartozó csomagküldési díj banki előre utalással is kiegyenlíthető. Ebben az esetben a megrendelés visszaigazolásának megérkezését követően, minden esetben egy 2. e-mailben küldjük el az utaláshoz szükséges adatokat (díjbekérő vevőrendelést vagy számlamásolatot mellékelve). Ez a 2. megrendelés visszaigazolás tartalmazza az összes adatot és információt, mely az utalás teljesítéséhez szükséges. Az utalás megjegyzés rovatában a megrendelés visszaigazolás számát, vagy a mellékletként küldött átutalásos számla sorszámát fel kell tüntetni. A megrendelt terméket vagy összeállított csomagot (számla eredeti példányát) az átutalt összeg beérkezését követően azonnal de legfeljebb 1 munkanapon belül átadjuk kiszállításra a futárszolgálatnak.

Személyes átvételkor:
A megrendelt terméket üzleteinkben személyesen az átvételkor tudja kifizetni készpénzzel vagy bankkártyával.

... vissza a tartalomhoz ...

Szállítási feltételek 

Szállítási határidő:

A szállítási határidő raktáron lévő termékek esetén 2-3 munkanap de maximum 10 munkanap. A menyiben a terméket meg kell rendelnünk (pl.: az olaszországi gyárból) a szállítási határidő 3-4 hét is lehet, ez esetben mindig írásban (e-mail) és / vagy telefonon egyeztetünk a várható beérkezés időpontjáról.

A kiszállítást a DPD Futárszolgálat történik melynek díja:

 • Ha a megrendelés összértéke nem éri el a 15.000 Ft-ot:
  - fizetési módtól függetlenül a szállítás díja 1.590 Ft
 • Ha a megrendelés összértéke meghaladja a 15.000 Ft-ot:
  - utánvét fizetési mód esetén a szállítás díja 1.290 Ft
  - banki átutalás fizetési mód esetén a szállítás díja ingyenes azaz a szállítás költségét teljes egészében átvállaljuk!
 • Ha a termék ára alatt az ingyenes kiszállítás szerepel akkor a szállítás költségét teljes egészében átvállaljuk!
 • Egyes termékeknél a szállítási díj mellett egyeztetéssel szó szerepel, ez esetben mindig írásban (e-mail) és / vagy telefonon egyeztetünk a szállítás pontos díjáról. (Ez általában bútorra vonatkozik melyek több extra súlyú csomagból állnak.)
 • A rendszer vásárláskor a kosárnál (az 'egyeztetéssel' jelölt termékek kivételével) minden esetben jelzi a szállítási költséget.
 • Természetesen a több tételből álló megrendeléseket igyekszünk a lehetőségekhez képest úgy összecsomagolni, hogy a szállítás a vásárlónak a lehető leggazdaságosabb legyen.
 • A kiszállítás Magyarország területén kívül (csak EU) is megoldható de erre minden esetben egyedi ajánlatot küldünk.
 • Egyes több, nagyobb és vagy nehezebb tételből álló megrendelések esetén a NEOBABY fenntartja a jogot, hogy a szállítás díját módosítsa. Ilyen esetben mindig írásban (e-mail) és / vagy telefonon egyeztetünk a szállítás előtt az egyedi díjról.
SZÁLLÍTÁSI DÍJAK megrendelés összértéke:
15.000 Ft felett
megrendelés összértéke:
15.000 Ft alatt
fizetési mód:
utánvét
1.290 Ft 1.590 Ft
fizetési mód:
banki átutalás
INGYENES 1.590 Ft
fizetési mód:
személyes átvétel
INGYENES INGYENES
termék szállítási díja:
ingyenes kiszállítás
INGYENES INGYENES
termék szállítási díja:
egyeztetéssel
egyeztetéssel egyeztetéssel

... vissza a tartalomhoz ...

Üzemeltető adatai 

A webbolt neve: NEOBABY

A NEOBABY webbolt fenntartójának neve (cégnév): Pfeiffer Anita egyéni vállalkozó
Adószáma: 63257166-2-37
Váll. Ig. száma: EV-338408
Székhelye: 7361 Kaposszekcső, Ifjúság u. 43.

A fenntartó üzlethelyiségének / telephelyének adatai:

Üzlet megnevezése: Baba Kuckó - NEOBABY
Üzlet / telephely címe: 7200 Dombóvár, Dombó Pál u. 18.
Működési engedély szám: Dombóvár város jegyzője: X.2763/2008, nyilvántartási szám: 1490/2008
Statisztikai számjel: 63257166-4771-231-17
Kapcsolattartó: Pfeiffer Zoltán 30/9931-248

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: W3HOST Bt.
Székhely: 1156 Budapest, Sárfű utca 25.
Ügyfélszolgálati iroda: BCM Iroda- és üzletház 1152 Bp., Szentmihályi út 171. (II. emelet, 2.60d) H-P: 09:00 - 17:00
Postacím: W3HOST Bt. 1156 Budapest, Sárfű utca 25.
Telefon: +36 70 212-8290, +36 70 212-8291
E-mail: tarhely@w3host.hu

... vissza a tartalomhoz ...

 

KERESŐbabakocsi autósülés gyerekülés infóüzleti szabályzatKAPCSOLATállás ajánlatGYIK/súgó
NeoBaby Webáruház és Bababolt - minden ami baba mama, kismama ...

tel.: 30/9931248

2009 - 2022
NeoBaby Bababolt Szekszárd
Szekszárd, Dienes Valéria u 22

NeoBaby Bababolt Dombóvár
Dombóvár, Dombó Pál u 18